Vinaora Nivo Slider 3.x

Onze missie!
Onze rol in het Lichaam van Christus is om haar te helpen opstaan als een Bruid die Jezus liefheeft met alles wat in haar is, door:

  •     Haar op te roepen tot volkomen toewijding aan het eerste gebod;
  •     Plaatselijk en landelijk bijeen te roepen tot eenparig gebed;
  •     Gebedsplekken te bemoedigen, te ondersteunen en te verbinden;
  •     Te werken aan een sterk landelijk netwerk van gebed.

Hier zijn 3 hoofdgebedspunten van gebed voor Nederland

1. Bloed van Jezus - We gaan steeds meer begrip krijgen van de kracht en de noodzaak van het Bloed van Jezus. Onze zonden veroorzaken een bloedschuld op ons land. Die bloedschuld roept tot God, zoals Hebr. 12 beschrijft dat ook het bloed van Abel roept tot God. Elk onrecht veroorzaakt een slachtoffer. Niet altijd met zichtbaar bloed, soms bloedt het hart. De Bijbel noemt dat ook 'bloedschuld'. De bloedschuld van Nederland ROEPT TOT GOD!
God is een rechtvaardig Rechter, en elke onrecht roept om recht dus vergelding ofwel straf. Alleen als we onze zonden belijden en het Bloed van Jezus daarover uitroepen, roept dát Bloed sterker dan de bloedschuld op het land. Hebr. 12:24 Dát is onze priesterlijke taak als voorbidders: Jezus' Bloed plaatsvervangend  over de zonden van ons land uitbidden, na belijdenis van de zonden. 'Ik en mijn volk hebben gezondigd...' We mogen ons vereenzelvigen met ons land... dat deed Nehemis, Daniel, Mozes, Aabraham... dát is voorbede.
Kom meer onder de indruk van de kracht van het Bloed van Jezus door de films op deze website.  

2. God tijd geven - De geest van deze tijd houdt ons allen enorm druk en bezet, en het is belangrijk om doorheen te breken en tijd te maken met God. Zijn Woord lezen, bestuderen, mediteren, zingen, overpeinzen... in lijn komen met Zijn hart en Zijn gedachten! Wie is Hij, wat zegt Hij, hoe bedoelt Hij wat Hij zegt.... van Hem genieten, Zijn liefde op je in laten werken en je hart daarmee laten vullen.
Toen Mozes aan Farao zei 'Laat Mijn volk gaan opdat zij MIJ dienen', dacht Farao: 'O, wacht even, dát moeten we aanpakken - we moeten die Israeliërs drúkker maken, zodat ze niet naar deze man luisteren en zijn onzin gaan geloven, dus ...geen stro meer, wél evenveel tiggelstenen... nóg harderde slavenarbeid, zodat ze geen tijd hebben voor die God!' (Ex.5:9) Dat is precies wat de 'Farao' van deze tijd doet: ons druk, druk druk houden... té druk voor God. Maar de énige echte waarheid op deze aarde is de waarheid die God spreekt!! Laten we die voorrang geven boven al het andere en ons hart en leven dáármee vullen!!!  

3. Aanbidt Hem als Koning - aanbidt Hem als eeuwige Vorst over Nederland! Binnenkort komt Hij en Hij zal Koning zijn, ook over Nederland! Heel ons land zal Hem zien, alle knie zal voor Hem buigen en elke tong zal belijden dat Hij Heer is! Aanbidt Hem met alles wat in je is, waar je ook bent, wat je ook doet! Alleen, maar vooral met elkaar!
 
4. Bidt simpelweg voor de juiste mensen op de juiste plaats, Góds mensen op de plekken van invloed.