Ready & Steady 8 oktober 2022:

ANDERS DAN ANDERS!

We hebben besloten om de Ready & Steady van 8 oktober op te laten gaan in de gebedsactie van De Terugkeer Nederland. 

We geloven dat deze gebedsactie belangrijk is voor Nederland en – mede omdat we verbonden zijn met het team van De Terugkeer en Op de Bres – hebben we ervoor gekozen op onze Ready & Steady NIET door te laten gaan, maar aan te sluiten bij deze actie.

De Terugkeer.

A.s. zaterdag 8 oktober zal in de 12 provincie-hoofdsteden van Nederland een ‘mars voor terugkeer’ plaatsvinden. Het doel is om Nederland op te roepen zich te bekeren, en terug te keren naar God.

We hebben als land, als regering maar ook als volk de God van Abraham, Isaak en Jacob verlaten en zijn grotendeels overgeleverd aan de dwaling van ons denken. God zal oordelen (en doet dit al). Tegelijkertijd weten we dat Jezus spoedig terugkomt.

In de tijd die ons nog rest, willen we ons volk, onze natie oproepen om op de knieën te gaan, omdat we hebben gezondigd en we God zó nodig hebben!

Een terugkeer naar de levende God, de God van de Bijbel is onze enige optie. En misschien wil Hij nog een werk onder ons doen.

De mars zal in de vorm van een gebedswandeling plaatsvinden in het centrum van de twaalf steden, waarbij op verschillende wijze uiting wordt gegeven aan de boodschap. Primair zijn gebed en proclamatie in de hemelse gewesten, onze wapens. We richten ons niet op mensen, maar op de geestelijke wereld. Dat we er fysiek uiting aan geven op 12 plaatsen tegelijk, maakt het wel krachtiger, zo geloven wij.

Na afloop van de wandeling, om 15.30u zal in alle steden op hetzelfde tijdstip het ’’het Onze Vader’’ klinken.

 Het programma, de coördinatoren per locatie en meer details zijn te vinden op onze website www.de-terugkeer.nl .

We hopen dat u wil overwegen om deel te nemen. Is dit het geval, meldt u zich dan aan bij de coördinator van uw provincie. Dan krijgt u de detail informatie.

namens de landelijke coördinator Cees Vork (Op De Bres),

team De Terugkeer

 

GEBED 


BID VOOR ISRAËL

Spreek zegen uit over Gods plan en bid voor de vrede van Jeruzalem.

KVK gegevens:
Stichting 24-7Gebed,
RSIN/Fiscaal nr:
814519714,
KvK-nr: 08133359.

IBAN:
NL31RABO0105987905 t.n.v. Stichting 24-7Gebed

Postadres:
Dahliastraat 12
8096 VS Oldebroek

0636318143

 

Share This