Gebeden die je innerlijke mens versterken.

In dit boek onderwijst Mike Bickle over de Bijbelse noodzaak om te bidden voor je eigen hart zodat je eigen hart wordt versterkt en verlicht door de kracht van de Heilige Geest.

Door het gebruik van voorbeelden van zijn persoonlijke gebedslijst, geeft Mike praktische verwoordingen om in gebed te gebruiken, zoals de beschrijvingen en de namen van Jezus in het boek Openbaring. Hij deelt ook de voordelen om de  gebeden die in de BIjbel staan te bidden. Dat is een manier die hem  geholpen heeft om focus en diepte te ontwikkelen in zijn eigen gebedsleven. Het maken  van een gebedslijst, samen met andere praktische manieren die hier worden uitgelegd, voorzien in een manier waarop je innerlijke mens tot leven kan komen door de zalving van de Heilige Geest.

Door het gebruik van drie afkortingen: FELLOWSHIP (gemeenschap), TRUST (vertrouwen) en ARK (ark) zal dit boek je helpen om gemeenschap te hebben met de Heilige Geest, ondersteunt dit boek je in het onderhouden van je gebedsleven, versterkt het je om in het licht te wandelen en leidt het je in krachtige overeenstemming met God.

Schrijver:
Mike is directeur van de Internationale Huis van Gebed Zendingsbasis in Kansas City (IHOPKC). Dit is een evangelische zendingsorganisatie die non-stop voorbede met aanbidding centraal heeft staan. Het Internationale Huis van Gebed heeft zich eraan toegewijd om voortdurende gebeden voor gerechtigheid te combineren met voortdurende werken van gerechtigheid en daarbij ook part-time en full-time training aanbiedt in Bijbelonderwijs, muziek, media en zendingsscholen. Sinds september 1999 gaat het gebed non-stop door.

Dit boek is vertaald in het Nederlands en kost € 10,- excl. verzendkosten.

Share This