Verbinden

We geloven dat God een gebedsdekking over Nederland wil geven. Naast de onontbeerlijke bemoediging en aansporing van elkaar om door te gaan, geloven we dat God een slagvaardig gebedsleger in Nederland wil geven die in éénheid door gebed een bescherming kan geven over heel Nederland.

We willen daartoe enerzijds de locale gebedsplekken verbinden in een (relationeel) netwerk van gebed en daarnaast de andere gebedsnetwerken/-organisaties verbinden door relaties op te bouwen en relevant te houden. Ben of heb je zo’n gebedsplek? We willen je heel graag leren kennen. Laat van je horen via het contactformulier.

INSPIREREN

We verlangen de gemeente van Jezus te inspireren om zich voor te bereiden op de Terugkomst van Jezus door te groeien in het liefhebben en kennen van Jezus (1e gebod), heiliger en reiner te worden en van daaruit voorbede en werken van gerechtigheid te doen.

MOBILISEREN

We hebben zelf ervaren hoe levensveranderend het is om Jezus in een dieper wordende relatie van liefde steeds beter te leren kennen. Vandaar uit begint de vlam van voorbede in het hart van Jezus over te slaan in ons eigen hart. God verlangt naar gebedsvuren en gebedsaltaren in elke stad.

VERBINDEN

We geloven dat God een gebedsdekking over Nederland wil geven. Naast de onontbeerlijke bemoediging en aansporing van elkaar om door te gaan, geloven we dat God een slagvaardig gebedsleger in Nederland wil geven die in éénheid door gebed een bescherming kan geven over heel Nederland.

TOERUSTEN

We hebben zelf één en ander geleerd in het bouwen van een locale gebedsplek en dat delen we graag. Daarnaast hebben we diverse contacten van mensen die op verschillende gebieden onderlegd en ervaren zijn om ons te onderwijzen, bijv. van het Internationale Huis van Gebed in Kansas City in Amerika – IHOPKC.

Share This