Mobiliseren

We hebben zelf ervaren hoe levensveranderend het is om Jezus in een dieper wordende relatie van liefde steeds beter te leren kennen. Vandaar uit begint de vlam van voorbede in het hart van Jezus over te slaan in ons eigen hart. God verlangt naar gebedsvuren en gebedsaltaren in elke stad. 

We willen je aanmoedigen een gebedsgroep in je eigen woonplaats te bezoeken en mee te doen. Heb je een gelegenheid? Nodig ons uit voor een mobiliserend praatje of bezoek ons op het Gebedsplein op de Pinksterconferentie van Opwekking, waar wij het 24-uursgebed organiseren, of op een andere plek waar we tijdelijke gebedsbijeenkomsten organiseren. Zie de agenda waar we de komende tijd zullen zijn.

INSPIREREN

We verlangen de gemeente van Jezus te inspireren om zich voor te bereiden op de Terugkomst van Jezus door te groeien in het liefhebben en kennen van Jezus (1e gebod), heiliger en reiner te worden en van daaruit voorbede en werken van gerechtigheid te doen.

MOBILISEREN

We hebben zelf ervaren hoe levensveranderend het is om Jezus in een dieper wordende relatie van liefde steeds beter te leren kennen. Vandaar uit begint de vlam van voorbede in het hart van Jezus over te slaan in ons eigen hart. God verlangt naar gebedsvuren en gebedsaltaren in elke stad.

VERBINDEN

We geloven dat God een gebedsdekking over Nederland wil geven. Naast de onontbeerlijke bemoediging en aansporing van elkaar om door te gaan, geloven we dat God een slagvaardig gebedsleger in Nederland wil geven die in éénheid door gebed een bescherming kan geven over heel Nederland.

TOERUSTEN

We hebben zelf één en ander geleerd in het bouwen van een locale gebedsplek en dat delen we graag. Daarnaast hebben we diverse contacten van mensen die op verschillende gebieden onderlegd en ervaren zijn om ons te onderwijzen, bijv. van het Internationale Huis van Gebed in Kansas City in Amerika – IHOPKC.

Share This