Inspireren

We verlangen de gemeente van Jezus te inspireren om zich voor te bereiden op de Terugkomst van Jezus door te groeien in het liefhebben en kennen van Jezus (1e gebod), heiliger en reiner te worden en van daaruit voorbede en werken van gerechtigheid te doen.

Dat doen we door:

  • Christenen aan te moedigen en te motiveren om samen te groeien in het kennen en liefhebben van Jezus
  • Gebedsbijeenkomsten te ondersteunen of te organiseren die christenen in een bepaalde stad of dorp bijeenroepen om gezamenlijk uit alle denominaties God aan te roepen voor hun eigen woonplaats of voor ons land.
  • Mailings te sturen over gebed in ons land met een oog voor wat God in deze tijd wil doen of aan het doen is.
  • Een bemoedigende aansporende boodschap te brengen in spreekbeurten.

INSPIREREN

We verlangen de gemeente van Jezus te inspireren om zich voor te bereiden op de Terugkomst van Jezus door te groeien in het liefhebben en kennen van Jezus (1e gebod), heiliger en reiner te worden en van daaruit voorbede en werken van gerechtigheid te doen.

MOBILISEREN

We hebben zelf ervaren hoe levensveranderend het is om Jezus in een dieper wordende relatie van liefde steeds beter te leren kennen. Vandaar uit begint de vlam van voorbede in het hart van Jezus over te slaan in ons eigen hart. God verlangt naar gebedsvuren en gebedsaltaren in elke stad.

VERBINDEN

We geloven dat God een gebedsdekking over Nederland wil geven. Naast de onontbeerlijke bemoediging en aansporing van elkaar om door te gaan, geloven we dat God een slagvaardig gebedsleger in Nederland wil geven die in éénheid door gebed een bescherming kan geven over heel Nederland.

TOERUSTEN

We hebben zelf één en ander geleerd in het bouwen van een locale gebedsplek en dat delen we graag. Daarnaast hebben we diverse contacten van mensen die op verschillende gebieden onderlegd en ervaren zijn om ons te onderwijzen, bijv. van het Internationale Huis van Gebed in Kansas City in Amerika – IHOPKC.

Share This