Stichting 24-7Gebed heeft een ANBI status

Stichting 24-7Gebed is een Algemeen Nut Beogende Instelling en heeft daarom de ANBI-status gekregen van de Nederlandse belastingdienst. Giften aan Stichting 24-7Gebed zijn (uiteraard binnen de daardoor geldende regels van de belastingdienst) daarom fiscaal aftrekbaar.

Doelstelling

De statutaire doelstelling is als volgt:

  1. Volgelingen van Jezus Christus aan te moedigen om Hem d.m.v. gebed, aanbidding en het doen van gerechtigheid tot centrum van zijn/haar leven te maken.
  2. Volgelingen van Jezus Christus die gegrepen zijn door gebed, aanbidding en het doen van gerechtigheid met elkaar in contact brengen. Zowel landelijk als lokaal.
  3. Volgelingen van Jezus Christus die een (24-7) Huis van Gebed willen starten zowel geestelijk, inhoudelijk als praktisch toe te rusten en te ondersteunen.
  4. Volgelingen van Jezus Christus stimuleren om vanuit hun intieme relatie met Jezus een levensstijl van gerechtigheid te omarmen en daadwerkelijk projecten van gerechtigheid te ondersteunen en/of zelf op te starten.

Voor onze specifiekere plannen verwijzen we graag naar het beleidsplan

Stichting gegevens:

Stichting 24-7Gebed, RSIN/Fiscaal nummer: 814519714, KvK-nummer: 08133359

Postadres:

Dahliastraat 12, 8096 VS Oldebroek

IBAN gegevens:

NL31RABO0105987905 t.n.v. Stichting 24-7Gebed

Beloningsbeleid

Het bestuurslidmaatschap, is onbezoldigd (onbetaald). Onkostenvergoedingen kunnen worden gegeven. Voor medewerkers kan in overleg een vrijwilligersvergoeding worden gegeven.

Bestuur

  • T. van der Woude, voorzitter
  • D. Knoors-Van ’t Hoog, secretaris
  • J. Knoors, penningmeester

Verslagen

Informatie betreffende het beleid en de jaarverslagen betreffende de uitgevoerde activiteiten en de financiële verantwoording kunt u hier vinden, klik op de onderstaande button en ga naar de download pagina om gewenste pdf te downloaden:

Share This