Visie en Missie 24-7Gebed

Visie en Missie

Wereldwijd is de Geest van God met kracht aan het bewegen. Harten worden in vuur en vlam gezet voor Jezus. Een roep tot God klinkt op vanuit de naties. Gebed en aanbidding wast aan. Kerkmuren verdwijnen en harten verbinden zich in liefde tot Jezus. Huizen van Gebed ontstaan, plekken waar vurig en eenparig God gezocht wordt, vaak dag-en-nacht door. Sinds het begin van dit millennium zijn gebedsbewegingen ontstaan als 24-7Prayer (Pete Greig) en het  International House of Prayer, IHOP, in Kansas City. Duizenden voelen zich aangetrokken en sluiten zich aan. Het gaat hierbij niet om een naam of status; het is ook niet een beweging door de mens ingezet. Nee, dit is door de Heilige Geest van God Zelf in beweging gezet. Het is het wakker worden van De Bruid, het opstaan van het Lichaam van Christus, de eerste liefde die weer op de eerste plaats wordt gezet. Een besef breekt door dat we met elkaar de Bruid van Christus zijn en dat we ons klaar hebben te maken voor de Komst van onze Bruidegom…..

Want de Geest maakt ook duidelijk: onze Bruidegom komt heel spoedig!

De tijd voordat Hij komt en waarin wij ons nu bevinden zal vol heftige schokken zijn zoals beschreven in Openbaring. Maar degenen die Jezus liefhebben worden toegerust om stand te kunnen houden doordat ze de intieme omgang met Jezus kennen. Deze tijd zal louterend zijn voor de Bruid die uiteindelijk in eenheid, stralend en zonder vlek of rimpel en vól passie vóór Hem zal staan als Hij komt!

Deze beweging heeft ook ons gegrepen. Het is ons verlangen dat ook in dít land die beweging van vuur en passie voor Jezus toeneemt en ons samenbindt uit alle kerken tot vurig, eenparig en voortdurend gebed. Door de Stichting 24-7Gebed verlangen we het Lichaam van Christus in Nederland in deze groei te dienen. 
Download het hele visie/misie-document hoe wij ons geleid voelen eraan bij te dragen.

Share This