Dorien Knoors

Dorien Knoors

In mijn zoektocht naar God door de jaren heen heeft Hij mijn ogen geopend voor het belang/de kracht van gebed, aanbidding en het Woord. Dat is het begin en de motor van het leven met God. Dit houdt het vuur voor Hem in mijn hart elke dag weer brandend.

Ook een land kan alleen maar floreren als het leeft vanuit relatie en de leefregels van God, de Vader van de schepping.
In mijn hart is een diep verlangen geplant om ons mooie Nederland een land te zien worden dat God erkent, gehoorzaamt en eert.
Dat heeft alles te maken met de keuzes die wij als inwoners maken. Zijn wij bereid om in onze woonplaatsen ‘gebedsaltaren’ te bouwen waar we boven kerk- muren uit Hem gezamenlijk eren als de Ene om Wie ons leven draait? Als dat op grote schaal gebeurt gaat God onze zonden vergeven en ons land herstellen, naar 2 Kron7:14. Graag roep ik mensen op tot deze mooie taak en maak ik hen enthousiast om Jezus meer te kennen!

Share This