Boek: Een nieuwe toekomst voor de Kerk

“Een nieuwe toekomst voor de Kerk” geeft een inkijkje in Gods plan voor zijn Bruid.

Onlangs verscheen bij Scholten Uitgeverij het boek ‘Een nieuwe toekomst voor de Kerk’ van Christian Kwakernaak. Waar velen vandaag de dag de interesse in de kerk lijken te verliezen, is Christian in zijn boek juist hoopvol gestemd: “De Kerk staat op de drempel van herstel en vernieuwing.”

“We kunnen ons druk maken om aantallen kerkgangers en toenemende kerkverlating, maar veel belangrijker is de vraag of God zelf merkbaar aanwezig is onder ons.” stelt Christian in zijn boek. “Toen ik in 1996 zelf tot levend geloof kwam, kreeg ik algauw de indruk dat de Kerk ver afstaat van het oorspronkelijke ontwerp in de Bijbel.” Reden voor Christian om op zoek te gaan naar Gods plan voor de Kerk en welke rol wij daarin kunnen spelen om ruimte te maken voor Gods Geest.

De juiste koers
Om dat plan duidelijk te krijgen heeft Christian zich verdiept in de geschiedenis van de Kerk, die hij bewust met een hoofdletter schrijft om aan te duiden dat het hier gaat om de grotere, universele gemeenschap van gelovigen. Naast de kerkgeschiedenis bestudeerde hij ook actuele ontwikkelingen, Bijbelse achtergronden en toekomstprofetieën. Verleden, heden en toekomst zijn volgens de auteur onlosmakelijk met elkaar verbonden. “De Kerk is als een schip,” licht hij toe. “Een schip hoort niet zomaar wat rond te dobberen op zee. Een schip heeft een koers richting een doel. Zo is het ook met de Kerk. Het is belangrijk dat de Kerk duidelijk koers weet te varen achter haar Leidsman aan. Daarvoor moeten we weten waarheen de Geest ons wil leiden. Ik hoop met dit boek iets te laten zien van de koers die God voor zijn Kerk heeft uitgezet, zodat we daar naar kunnen handelen.”

Drievoudig koord
Die koers werd Christian beetje bij beetje duidelijk toen hij zich in 2005 aansloot bij de gebedsbeweging. Christian: “Wanneer je gaat bidden, dan kan het zijn dat God tot je begint te spreken. Op een gegeven moment bad ik nog: ‘Mag te midden van al onze meningen ook Uw mening gehoord worden´. Daarna nam de profetische stroom verder toe en kreeg de boodschap ook een duidelijke Bijbelse bedding. Ook zag ik hoe de Kerk in Nederland zich op dat moment ontwikkelde. Zo is een stevig drievoudig koord ontstaan van profetische toekomstvisie, een actuele Gemeenteontwikkeling, en een fundament vanuit Gods Woord.”

Herstelbewegingen
In zijn boek benoemt Christian parallellen met drie grote Bijbelse feesten: Pasen, Pinksteren en het Loofhuttenfeest. “De reformatie van Luther in de zestiende eeuw had als belangrijkste kernwaarde: Rechtvaardiging door geloof alleen. Dit houdt verband met de boodschap van Pasen. Vervolgens zien we in de twintigste eeuw het herstel van de boodschap over de doop met de Heilige Geest in de gelovige, wat overeenkomt met Pinksteren. Op dit moment bevinden we ons aan het begin van de derde herstelbeweging in de Kerk, die in het teken staat van de bouw van Gods Huis. Dit houdt verband met het belangrijke, maar bij christenen minder bekende Loofhuttenfeest. Parallel met de huidige terugkeer van het Joodse volk zal de Kerk een geestelijke terugkeer meemaken, vanuit de versnippering richting eenheid.” In het boek worden die verbanden verder uitgediept.

Koninklijke Bruid
Christian zet zich ervoor in om de boodschap die God voor zijn Kerk heeft uit te dragen, en spoort de plaatselijke Kerk aan om daarop voort te bouwen. “Ik geloof dat de Kerk bezig is een grote ommekeer te maken. Als we Gods plan gaan ontdekken en handen en voeten gaan geven aan dat plan, dan zal de Kerk de verdeeldheid te boven komen en als Koninklijke Bruid Gods volle heerlijkheid weerspiegelen.”

Meer informatie
Het  boek “Een nieuwe toekomst voor de Kerk” is voor €17,95 verkrijgbaar in de christelijke boekhandel en online te bestellen in de webshop van Scholten Uitgeverij: https://scholtenuitgeverij.nl/boeken/een-nieuwe-toekomst-voor-de-kerk/

 

 

 

 

 

Share This