Diverse mogelijkheden om mee te werken

Over Stichting 24-7Gebed


Onze missie is:

Stichting 24-7Gebed wil het Lichaam van Christus helpen opstaan als een Bruid die Jezus liefheeft met alles wat in haar is, door:

  • Haar op te roepen tot volkomen toewijding aan het eerste gebod;
  • Plaatselijk en landelijk bijeen te roepen tot eenparig gebed;
  • Gebedsplekken te bemoedigen, te ondersteunen en te verbinden;
  • Te werken aan een sterk landelijk netwerk van gebed.

We geven onze visie en missie vorm door te inspireren, te mobiliseren, te verbinden en toe te rusten.

We inspireren en mobiliseren door bijeen te roepen voor gebed, mailings, spreekbeurten, standwerk, het organiseren van tijdelijke gebedsplekken, bijv. op de Opwekkingsconferentie.

We verbinden gebedsplekken tot een slagvaardig netwerk, door relaties up to date en relevant te houden en bemoedigingsbijeenkomsten te organiseren. Tevens verbinden we ons met andere gebedsorganisaties om één gebedsleger in Nederland te zien opstaan.

We rusten toe door spreekbeurten, onderwijsavonden en conferenties. Tevens coachen we gebedsplekken die daar behoefte aan hebben.

Wie zijn wij?

Op dit moment zijn we (nog) met vijf medewerkers die 10-50% van hun werktijd bij 24-7Gebed werkzaam zijn en een heel stel anderen die een aantal subtaken uitvoeren.

  • Al onze medewerkers houden van Jezus en doen hun werk vanuit de overtuiging dat God ze hierin geleid heeft.
  • Wij werken uitsluitend met vrijwilligers, die we – indien van toepassing ondersteunen in het opbouwen van een vriendenkring.

We verwachten van elkaar dat we van harte:

  • De visie en de missie onderschrijven;
  • Werken vanuit dezelfde basiswaarden (zie ons visiedocument op www.247gebed.nl);
  • Aanwezig zijn op de medewerkersbijeenkomsten/gebedstijden;
  • Flexibel en corrigeerbaar zijn;


Voor de volgende taken zoeken we in ieder geval nog versterking (alles m/v), maar als jouw gave er niet bij staat en je wilt toch meewerken: neem contact met ons op!

Secretarieel medewerker:

Wat je doet

Je biedt accurate secretariële ondersteuning aan het hele team, zodat alle relevante informatie nauwkeurig op “papier” komt en gemakkelijk terug te vinden is. Je plant en notuleert vergaderingen, stelt in overleg de agenda op voor vergaderingen, houdt actiepuntenlijsten bij etc.

Relatiebeheerder/fondswerver:

Wat je doet

Je onderhoudt goede relaties met partners van 24-7Gebed. Daarnaast zoek je nieuwe partners. Een partner is iemand die 24-7Gebed met gebed en financiën ondersteunt. We werken met het gedachtegoed van “Partnership Development” ontwikkeld door Rob Parker, uitgever Forerunner Publishing

Redigeur gebedsapps:

Wat je doet

Voor onze gebedsapps – 5x per week – zoeken we een mede-redigeur. Je krijgt de gebedsapp aangeleverd en die moet taalkundig en inhoudelijk beoordeeld en – waar nodig – aangepast worden. Deze taak voor overdag, zondag t/m donderdag. Onderling wordt afgesproken wie welke dag doet.

Gebedsleider:

Wat je doet

Voor de online gebedsuren zoeken we nog gebedsleiders die een uur willen leiden. Je gebruikt (meestal) als startpunt de gebedsapp van die dag, waar ook gebedsonderwerpen staan.

Schrijver gebedsapps:

Wat je doet

Je schrijft voor 1 of meerdere dagen een gebedsapp. Dat kan 1x per week zijn, maar ook minder frequent. We bidden vanuit de Bijbel, dus er ligt altijd een Bijbeltekst/Bijbelgedeelte aan de gebedsapp ten grondslag, die ook gelezen wordt in de gebedstijden. We hebben eeen redigeur die de gebedsapp taalkundig nakijkt en ook of die binnen de visie en waarden van 24-7Gebed blijven. Er is veel ruimte voor eigen inbreng.

Hand- en spandiensten:

Wat je doet

Voor onze ontmoetingsdagen e.d. zijn we op zoek naar ‘handige hulpjes’. Bijv. koffieschenken, zaal klaar zetten en opruimen, stofzuigen, welkom heten e.do.

Lijkt dit je wat?

Vind jij het een leuke uitdaging om je als vrijwilliger voor 24-7Gebed in te zetten?
Mail je motivatiebrief en cv naar info@24-7Gebed.nl of bel ons: 06-36318143.
We nemen dan zo snel mogelijk contact met je op !